Welcome To Leafy

Folio Blogger Template

Author Image
About

CEO VU DUC ANH

Management Consultant

Với bản thân - Tôi là một Nhà Đầu Tư. Với bạn - Tôi là người Định Hướng. Với Doanh Nghiệp bạn - Tôi là một Chuyên Gia Tư Vấn Quản Trị. Đối với Cộng Đồng - Tôi là một Nhà Từ Thiện..


Với kinh nghiệm, kỹ năng và sự hiểu biết của bản thân trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, Tôi tự tin mang lại lợi nhuận và sự phát triển cho bạn và Doanh Nghiệp bạn cũng như tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn cho cộng đồng..

Skills & Info

Management
Creative
Vision
Empathy
Communicate
Adaptation
Team Work
 • Name Vũ Đức Anh
 • Address 565 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
 • Phone (+84) 932.988588
 • E-mail vuducanhvn@gmail.com
 • Website https://www.vuduc.net/ , https://www.vuduc.vn/ , https://www.brandrd.com/ , http://www.mymarket.vn/
 • Facebook Facebook
 • Blog Blog
 • On Vacation till March 25, 2021

Features

IT Outsourcing

Count on us to design, develop and deliver flexible IT solutions.

Mobile Technology

Developing mobile applications with diverse functions.

Website Development

Website Design and Development, Design and System Administration.

Branding, Marketing

Branding, Marketing online and offline, Making marketing plan.

Training

Branding and marketing training, Management training.

Management Consultant

Strategy and Operations Consulting, Organizational structure.

500

Customer

200

Partner

100

Produce

1234

Ratings

Our Portfolio.

A creative agency that believes in the power of creative ideas and great design.

Get in Touch

Feel free to drop us a line to contact us

Name*


Message*


 • Phone+84 932988588
 • AddressHaNoi, VietNam.
 • Emailvuducanhvn@gmail.com

Pages